سینا سرلک
تک آهنگ » سینا سرلک » منو تو
۱۲ فروردین ۹۶

دانلود آهنگ منو تو از سینا سرلک

سینا سرلک - منو تو

دانلود آهنگ منو تو از سینا سرلک
من و تو تا نفس باشد من و تو

من و تو در قفس باشد من و تو

من و تو حرفمان حرف هوس نیست

من و تو از هوس باشد من و تو

من و تو

من و تو

من و تو

من و تو نیمه ای از روحمان کم

دو تنها و دو سرگردان عالم

من و تو بیقرارِ بیقراری

برای هم دو عکس یادگاری

تمام روز بی تابیم و بی خواب

به امید شب و شب زنده داری

من و تو خار چشم سرنوشتیم

که این خط را از آن خوش تر نوشتیم

من و تو

من و تو

من و تو

من و تو این هجا را می شناسیم

زبان واژه ها را می شناسیم

سکوت از جنس فریاد است اینجا

چه خوب این همصدا را می شناسیم

من و تو

من و تو

من و تو

من و تو

من و تو

من و تو
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim