سینا سرلک
تک آهنگ » سینا سرلک » در سوگ استاد لطفی
۱۲ فروردین ۹۶

دانلود آهنگ در سوگ استاد لطفی از سینا سرلک

سینا سرلک - در سوگ استاد لطفی

دانلود آهنگ در سوگ استاد لطفی از سینا سرلک
من چه گویم که کسی را به سخن حاجت نیست

خفتگان را به سحر خوانی من حاجت نیست

این شب آویختگان را چه ثمر مژده ی صبح؟

مرده را عربده ی خواب شکن حاجت نیست

در بهاری که بر او چشم خزان می گرید

به غزل خوانی مرغان چمن حاجت نیست

لاله را بس بُود این پیرهن غرقه به خون

که شهیدان بلا را به کفن حاجت نیست

متن آهنگ در سوگ استاد لطفی سینا سرلک

قصه پیداست ز خاکستر خاموشی ما

خرمن ِ سوختگان را به سخن حاجت نیست

سایه جان! مهرِ وطن کار وفاداران است

بادسارانِ هوا را به وطن حاجت نیست
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim