دانلود آهنگ بغض از شهاب مظفری

شهاب مظفری - بغض

دانلود آهنگ بغض از شهاب مظفری
بغض من نشکن! نذار گریه چشام و تر کنه

با چشای اشک! خوب نمی بینم عزیزم

این خداحافظی از اون خداحافظاست

دیگه برگشتی نداره پشتت آب بریزم و

داری دلگیر! من و تنها می ذاری کجا بری؟

تو هنوز عاشقمی نمی ذارم تنها بری

بغض من نشکن! نذار گریه چشام و تر کنه

حال هردومون و از اینی که هست بدترکنه

اینجا جای مردنم نیست من باید تو دستای تو بمیرم

من باید لحظه ی آخر توی آغوش تو آروم بگیرم

بغض من نشکن! نذار گریه چشام و تر کنه

حال هردومون و از اینی که هست بدترکنه

بغض من نشکن! نذار گریه چشام و تر کنه

حال هردومون و از اینی که هست بدتر کنه

بغض من نشکن! نذار گریه چشام و تر کنه

با چشای اشک! خوب نمی بینم عزیزم

این خداحافظی از اون خداحافظاست

دیگه برگشتی نداره پشتت آب بریزم و
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim