امید حاجیلی
تک آهنگ » امید حاجیلی » باغ مولوی
۲۸ فروردین ۹۶

دانلود آهنگ باغ مولوی از امید حاجیلی

امید حاجیلی - باغ مولوی

دانلود آهنگ باغ مولوی از امید حاجیلی
پشت باغ مولوی

آی لالالا لای لالالا

لای لالالالا

لای لالالالا

پشت باغ مولوی

پهلو لولهء اُوی

پشت باغ مولوی

پهلو لولهء اُوی

آدرس خونت شدادن

مه هندم تو نخوی

آدرس خونت شدادن

مه هندم تو نخوی

یارم هندن از سفر

مه که امنینن خبر

یارم هندن از سفر

مه که امنینن خبر

هوای بندر چه گرمن

تبرم بالای کپر

هوای بندر چه گرمن

تبرم بالای کپر

لای لالالالا

لای لالالالا

لای لالالالا

لای لالالالا

لای لالالالا

لای لالالالا

لای لالالالا

لای لالالالا

بیا بیا نکن تو ناز

با گرمای بندر بساز

بیا عزیزم نکن ناز

با گرمای بندر بساز

اگه که نخوای بسازی میفرستمت شیراز

اون دوتا جشم سیات

دیوونم کرده بیا

اون دوتا چشم سیات

بگو با ما راه بیاد

تو همونی که میخوامت

دلت با ما راه نمیاد

او که نه جارن همیشه, پیک بهارن همیشه

بگه بخونه، تو خونه مونه، شُوا ستاره که میشه

چشم انتظارم یار

دل بیقرارم یار

آروم ندارم یار

دلم چه خونه یار

ای یار ای یار یار بالا بدو

ای یار ای یار یار بالا بدو

ای نازنین یار همی حالا بدو

ای نازنین یار همی حالا بدو

گردن غزالی مه گرفتارتوم

گردن غزالی مه گرفتارتوم

جای تو خالی همی حالا بدو

جای تو خالی همی حالا بدو
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim