دانلود آهنگ فندک تب دار از محسن چاوشی و سینا سرلک

محسن چاوشی و سینا سرلک - فندک تب دار

دانلود آهنگ فندک تب دار از محسن چاوشی و سینا سرلک
خط رو پیشونیم چشم های بارونیم دست های لرزونم پاهای بی جونم

روح سرگردونم گل های ایوونم حتی چوب سیگارم فندک تب دارم دوست دارم برگردی

خنده ی غمگینم پلک های سنگینم الکل تو خونم خونه زندونم

خونه ی متروکم گل های گلدونم بار رو دوشم شونه داغونم دوست دارم برگردی

تو عهدی که با من بسته بودی مگر بهر شکستن بسته بودی

تو سنگین دل چرا از روز اول نگفتی دل به رفتن بسته بودی

نگفتی دل به رفتن بسته بودی

بغض های پنهونم چشم های گریونم حال و خوب و بدم و به چشات مدیونم

بغض های پنهونم چشم های گریونم حال و خوب و بدم و به چشات مدیونم

تو عهدی که با من بسته بودی مگر بهر شکستن بسته بودی

تو سنگین دل چرا از روز اول نگفتی دل به رفتن بسته بودی

نگفتی دل به رفتن بسته بودی

بغض های پنهونم چشم های گریونم حال و خوب و بدم و به چشات مدیونم

بغض های پنهونم چشم های گریونم حال و خوب و بدم و به چشات مدیونم

خط رو پیشونیم چشم های بارونیم دست های لرزونم پاهای بی جونم

روح سرگردونم گل های ایوونم حتی چوب سیگارم فندک تب دارم دوست دارم برگردی

خنده ی غمگینم پلک های سنگینم الکل تو خونم خونه زندونم

خونه ی متروکم گل های گلدونم بار رو دوشم شونه داغونم دوست دارم برگردی

تو عهدی که با من بسته بودی مگر بهر شکستن بسته بودی

تو سنگین دل چرا از روز اول نگفتی دل به رفتن بسته بودی

نگفتی دل به رفتن بسته بودی

بغض های پنهونم چشم های گریونم حال و خوب و بدم و به چشات مدیونم

بغض های پنهونم چشم های گریونم حال و خوب و بدم و به چشات مدیونم
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim