میلاد باران
تک آهنگ » میلاد باران » فکرم پیش اونه

دانلود آهنگ فکرم پیش اونه از میلاد باران

میلاد باران - فکرم پیش اونه

دانلود آهنگ فکرم پیش اونه از میلاد باران
داغ دلم تازه شدش وقتی دوباره دیدمش

با اونیکه جامو گرفت میگن که نزدیکه بهش!

اشکام یکی یکی اومد میترسیدم نگاش کنم

بغض گلومو گرفته بود چون نمیشد صداش کنم

چطور دلش اومد بره اونیکه زندگیم بودش ؟!

تموم دنیا میدونن عشق همیشگیم بودش

دلم میخواست میمردمو اون لحظه رو نمیدیدم

مثل همیشه حالشو از عکس اون می پرسیدم

حالم خیلی خرابه فکرم پیش اونه

منو تنها گذاشتو، عشق دیگرونه
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim