دانلود آهنگ کینه ای از مهدی جهانی

مهدی جهانی - کینه ای

دانلود آهنگ کینه ای از مهدی جهانی
رفتنت برام ساده نیست اصا دور میخوای بشی واسه چی ازم

واسه چی ازم دور میخوای بشی ی روزی جلوم بشی که چی

بگی دوباره برگرد بگم نمیخوام

ی دنده بازیام شبیه بچه گیامه

تا باز ببین هستم عاشق نگات

هر چی آبرو داشتم دادی تو به باد

من کینه ایم یادم نمیره روزی که رفتی نرو پس

برگردی پس میزنم با هر دو دست

ارتباطمون تو نکنی قطعو وصل

شدیم هر دو پست

من کینه ایم یادم نمیره روزی که رفتی نرو پس

برگردی پس میزنم با هر دو دست

ارتباطمون تو نکنی قطعو وصل

رفتنت برام ساده نیست اصا

عاشق نمیشی دیگه بعد من

دیگه بعد من فکر من نباش نه تو نمیشی

مثل اولاش

من کینه ایم یادم نمیره روزی که رفتی نرو پس

برگردی پس میزنم با هر دو دست

ارتباطمون تو نکنی قطعو وصل

شدیم هر دو پست

من کینه ایم یادم نمیره روزی که رفتی نرو پس

برگردی پس میزنم با هر دو دست

ارتباطمون تو نکنی قطعو وصل

من کینه ایم یادم نمیره روزی که رفتی نرو پس

برگردی پس میزنم با هر دو دست

ارتباطمون تو نکنی قطعو وصل
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim