مهدی جهانی
تک آهنگ » مهدی جهانی » چترتو ببند
۳۱ فروردین ۹۶

دانلود آهنگ چترتو ببند از مهدی جهانی

مهدی جهانی - چترتو ببند

دانلود آهنگ چترتو ببند از مهدی جهانی
بارون ِ هوا بزن بریم بیرون

میریم باهم تا اوج ِ آسمون

چترتو ببند تا خیس شیم دوتامون

برام بخون با آهنگ ِ بارون

بارون ِ هوا بزن بریم بیرون

میریم باهم تا اوج ِ آسمون

چترتو ببند تا خیس شیم دوتامون

برام بخون با آهنگ ِ بارون

چشماتو ببند به من فکرکن یه لحظه

بخند تا دنیامون بلرزه

دستامو بگیر تا آروم شه جهانم

که هستیم همیشه ما باهم

بلرزون دلم رو با چشمات

نگه دار جهانو با دستات

تو ماهی میدونم میتونی

همیشه تو شب هام بمونی

بارون ِ هوا بزن بریم بیرون

میریم باهم تا اوج ِ آسمون

چترتو ببند تا خیس شیم دوتامون

برام بخون با آهنگ ِ بارون

بارون ِ هوا بزن بریم بیرون

میریم باهم تا اوج ِ آسمون

چترتو ببند تا خیس شیم دوتامون

برام بخون با آهنگ ِ بارون

بارون ِ هوا بزن بریم بیرون

میریم باهم تا اوج ِ آسمون

چترتو ببند تا خیس شیم دوتامون

برام بخون با آهنگ ِ بارون

چشماتو ببند به من فکرکن یه لحظه

بخند تا دنیامون بلرزه

دستامو بگیر تا آروم شه جهانم

که هستیم همیشه ما باهم

بلرزون دلم رو با چشمات

نگه دار جهانو با دستات

تو ماهی میدونم میتونی

همیشه تو شب هام بمونی

بارون ِ هوا بزن بریم بیرون

میریم باهم تا اوج ِ آسمون

چترتو ببند تا خیس شیم دوتامون

برام بخون با آهنگ ِ بارون
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim