۳۱ فروردین ۹۶

دانلود آهنگ آزرده از مهدی جهانی

مهدی جهانی - آزرده

دانلود آهنگ آزرده از مهدی جهانی
چی تو رو آزرده چی خرابت کرده

کی بجز قلب من انتخابت کرده

نباید در حق تو بدی میکردم

بیا یه کاری کن به دلت برگردم

زندگیمو باعشق دست تو میدادم

تو کدوم بیراهه از چشات افتادم

زندگیمو با عشق دست تو میدادم

تو کدوم بیراهه از چشات افتادم

امتحانم رو من خیلی بد پس دادم

اعتمادت رو هم بدجور از دست دادم

نمیدونم شاید دست تقدیر اینه

باید تنها شم چون دلت بدبینه

زندگیمو با عشق دست تو میدادم

تو کدوم بیراهه از چشات افتادم

زندگیمو با عشق دست تو میدادم

تو کدوم بیراهه از چشات افتادم

چی تو رو آزرده چی خرابت کرده

کی بجز قلب من انتخابت کرده

نباید در حق تو بدی میکردم

بیا یه کاری کن به دلت برگردم

زندگیمو باعشق دست تو میدادم

تو کدوم بیراهه از چشات افتادم

زندگیمو با عشق دست تو میدادم

تو کدوم بیراهه از چشات افتادم

امتحانم رو من خیلی بد پس دادم

اعتمادت رو هم بدجور از دست دادم

نمیدونم شاید دست تقدیر اینه

باید تنها شم چون دلت بدبینه

زندگیمو با عشق دست تو میدادم

تو کدوم بیراهه از چشات افتادم

زندگیمو با عشق دست تو میدادم

تو کدوم بیراهه از چشات افتادم
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim