مازیار فلاحی
تک آهنگ » مازیار فلاحی » مجنون لیلی

دانلود آهنگ مجنون لیلی از مازیار فلاحی

مازیار فلاحی - مجنون لیلی

دانلود آهنگ مجنون لیلی از مازیار فلاحی
کنار سیب ورازغی / نشسته عطر عاشقی

من از تبار خستگی / بی خبر از دلبستگی

عــاشــــــــقم / ابر شدم صدا شدی

شاه شدم گدا شدی / شعرشدم قلم شدی

عشق شدم تو غم شدی / لیلای من دریای من

اسوده در رویای من / این لحظه در هوای تو

گم شده درصدای تو / من عاشقم مجنون تو

گم گشده در بارون تو / مجنون لیلی بی خیر

درکوچه های در به در / مست و پریشو خراب

هرآرزو نقش بر آب / آروم بگیرم در دلم

عاشــــــــقم…
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim