مسعود صادقلو
تک آهنگ » مسعود صادقلو » عاشق شدم
۳۱ فروردین ۹۶

دانلود آهنگ عاشق شدم از مسعود صادقلو

مسعود صادقلو - عاشق شدم

دانلود آهنگ عاشق شدم از مسعود صادقلو
عاشق شدن تو نگاه اول یعنی عشق من و تو

حرفای شیرین دم گوش هم کار هرشب من و تو

دوس دارم حرفاتو شیرینه حرفات

دوس دارم گرماتو دل گرمیه دستات

دوس دارم حرفاتو شیرینه حرفات

دوس دارم گرماتو دل گرمیه دستات

بیا بیا بی تو میمیرم

بیا بیا به عشقت اسیرم

بیا بیا من دوستت دارم

بیا بیا دووم نمیارم

عاشق شدن تو نگاه اول یعنی عشق من و تو

حرفای شیرین دم گوش هم کار هرشب من و تو

دوس دارم حرفاتو شیرینه حرفات

دوس دارم گرماتو دل گرمیه دستات

دوس دارم حرفاتو شیرینه حرفات

دوس دارم گرماتو دل گرمیه دستات

بیا بیا بی تو میمیرم

بیا بیا به عشقتاسیرم

بیا بیا من دوستت دارم

بیا بیا دووم نمیارم
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim