دانلود آهنگ منه از مسیح و آرش ای پی

مسیح و آرش ای پی - منه

دانلود آهنگ منه از مسیح و آرش ای پی
من دلم تنگ میشه واست

نمی دونم چرا منه

دلم برا توئه

تنگ میشه

چشم من، خیسه بازم

دست من نیستدل

تنگ میشه واست

خاطره ات دل نمی بره

نیستی گریه

منو ول نمی کنه

من دلم تنگ میشه واست

نیستی انگار نیست حواسم

نیستی اما هنوز مونده

جای عطرت رو لباسم

خاطره تُ، جا گذاشتی

روی قولت پا گذاشتی

تو دروغ بود قهر و آشتیت

تو اصن دوستم نداشتی

من دلم تنگ میشه واست

نیستی انگار نیست حواسم

نیستی اما هنو مونده

جای عطرت رو لباسم

خاطره تُ، جا گذاشتی

روی قولت پا گذاشتی

تو دروغ بود قهر و آشتیت

تو اصن دوستم

من دلم تنگ میشه واست

کاش بدیات، فراموشم می شد

کاش می دیدم الان، تو آغوشمی تو

مثل روز اول، قهر می کردی تا من،

تو بغلم بگیرمت، تو رو با لبخند

من دلم تنگ میشه واست

نیستی انگار نیست حواسم

نیستی اما هنو مونده

جای عطرت رو لباسم

خاطره تُ، جا گذاشتی

روی قولت پا گذاشتی

تو دروغ بود قهر و آشتیت

تو اصن دوستم نداشتی
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim