هوروش باند
تک آهنگ » هوروش باند » فاصله نه

دانلود آهنگ فاصله نه از هوروش باند

هوروش باند - فاصله نه

دانلود آهنگ فاصله نه از هوروش باند
من مریضم به چشای نازت

عشق میون منوتو یه رازه

دست من نیست شده این دل عاشق

ترس همینه که بری بپاشه

به بارون به دریا به هرکی که تورو دید بگو عاشقتم

بگو عاشقتم

به هرجا رسیدی بنویس رو درو دیوار شدی عاشق من

شدی عاشق من

به بارون به دریا به هرکی که تورو دید بگو عاشقتم

بگو عاشقتم

به هرجا رسیدی بنویس رو درو دیوار شدی عاشق من

شدی عاشق من

شده امشب دلم عاشق قلم از دست نیوفت

نشدیم از این رابطه غافل نه من نه تو

گر بری دل بدهی بی وفا تویی

کم کن این فاصله تو جا که منو فنا کنی

به بارون به دریا به هرکی که تورو دید بگو عاشقتم

بگو عاشقتم

به هرجا رسیدی بنویس رو درو دیوار شدی عاشق من

شدی عاشق من

به بارون به دریا به هرکی که تورو دید بگو عاشقتم

بگو عاشقتم

به هرجا رسیدی بنویس رو درو دیوار شدی عاشق من

شدی عاشق من
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim