حجت اشرف زاده
تک آهنگ » حجت اشرف زاده » پرسون پرسون
۱۲ اردیبهشت ۹۶

دانلود آهنگ پرسون پرسون از حجت اشرف زاده

حجت اشرف زاده - پرسون پرسون

دانلود آهنگ پرسون پرسون از حجت اشرف زاده
پرسون پرسون یواش یواش

اومدم در خونه تون

ترسون ترسون لرزون لرزون

اومدم در خونه‌ تون

یک شاخه گل در دستم

سر راهت بنشستم

از پنجره منو دیدی

مثل گل ها خندیدی

آه به خدا آن نگهت ‌ازخاطرم نرود

آه به خدا آن نگهت ‌ازخاطرم نرود

پرسون پرسون یواش یواش

اومدم در خونه تون

ترسون ترسون لرزون لرزون

اومدم در خونه ‌تون

یک شاخه گل در دستم

سر راهت بنشستم

از پنجره منو دیدی

مثل گلها خندیدی

آه به خدا آن نگهت از خاطرم نرود

آه به خدا آن نگهت از خاطرم نرود

گفتم گفتم گفتم به خدا قهر گناهه

دل منتظره چشم به راهه

ای من ای من ای من به فدات ناز مکن تو

با چشم سیات ناز مکن تو

این دو روزِ دنیا مثل خواب و رویا گذرونه

با هم آشتی کنیم که بهار دوباره گل فشونه

این دو روزِ دنیا مثل خواب و رویا گذرونه

با هم آشتی کنیم که بهار دوباره گل فشونه
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim