حجت اشرف زاده
تک آهنگ » حجت اشرف زاده » دلم شکست
۱۲ اردیبهشت ۹۶

دانلود آهنگ دلم شکست از حجت اشرف زاده

حجت اشرف زاده - دلم شکست

دانلود آهنگ دلم شکست از حجت اشرف زاده
دلم شکست کجایی

دلم شکست

دلم شکست کجایی

دلم شکست

دلم شکست کجایی که نوشخند زنی

به یک اشاره دلم را دوباره بند زنی

دوباره وصله ای از بوسه های دلچسبت

بر این سفال ترک خورده ام به چند زنی؟

دلم شکست کجایی

دلم شکست

دلم شکست کجایی

دلم شکست

دلم شکست کجایی که نوشخند زنی

به یک اشاره دلم را دوباره بند زنی

دوباره وصله ای از بوسه های دلچسبت

بر این سفال ترک خورده ام به چند زنی؟

دلم شکسته دل دوستان شکسته مباد

کسی چنین که منم از زمانه خسته مباد

وطن تویی و غریب آنکه از تو دور افتاد

به روی هیچ کس آغوش دوست بسته مباد

دلم شکست کجایی

دلم شکست

دلم شکست کجایی

دلم شکست
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim