دانلود آهنگ عشق را پایان نیست از حجت اشرف زاده و اشکان کمانگری

حجت اشرف زاده و اشکان کمانگری - عشق را پایان نیست

دانلود آهنگ عشق را پایان نیست از حجت اشرف زاده و اشکان کمانگری
ایستادیم پای رویایی که ذره ای خاک به دشمن ندهیم

هر خواهند بگویند که ما جز به خاک تو وطن تن ندهیم

ایستادیم مثل کوهی که بر آن آسمانی به بلنداش در این سطح نبود

وطنم لاله بشکوه غریبی است که هنوز هیچ عقابی در اندازه آن فتح نبود

نام من ایران است موج دریادیده کشتی در طوفان امن ترین ساحل ها

کار عقل است یا عشق این جنون در جانها میرساند سرها میکشاند دلها

ایستادیم دل به دریا بزنیم ترسی از طوفان نیست

عشق را آوازیست عشق را پایان نیست

ایستادیم تا از این نسل هنوز نام سردار جدیدی برسد

آتش عشق است بگو منتظری با از این کوچه شهیدی برسد

نام من ایران است موج دریادیده کشتی در طوفان امن ترین ساحل ها

کار عقل است یا عشق این جنون در جانها میرساند سرها میکشاند دلها
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim