حمید صفت
تک آهنگ » حمید صفت » دیوونس
۶ اردیبهشت ۹۶

دانلود آهنگ دیوونس از حمید صفت و مهدی سفید

حمید صفت و مهدی سفید - دیوونس

دانلود آهنگ دیوونس از حمید صفت و مهدی سفید
بگو بهش اینجا یه مردی هست که دیونس

هروز عالمو فحش میده میره بیرون جر و بحث

با هر آشغالی که میبینه میگه اون رفته

اما باور نداره رفتی

اون دیونس اون دیونس

بگو بهش مست مثل کل تو دست

نعره میزنه من مست نیستم که عادیم

ولم کنید چیزی نمیخوام عالیقدر

فقط بگید لیلا از اینجا گذشت
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim