حمید صفت
تک آهنگ » حمید صفت » Hotline Bling
۶ اردیبهشت ۹۶

دانلود آهنگ Hotline Bling از حمید صفت

حمید صفت - Hotline Bling

دانلود آهنگ Hotline Bling از حمید صفت
تو میدونستی من بی تو تنهام

میدونستی تنهام

خندیدی و گفتی ، برو دست از سرم بردار

یعنی دلت با ما نی ، همش بودیم سرِ کار

یعنی دلت با ما نی ، ما رو میخوای پَ چیکار

دلم با اینکه جا موندش پیشِ تو ، دیگه نمیتونم بمونم باهات

خسته شدم من دیگه از حرفات

خنده هات از چشام حتی افتاد

دلم با اینکه جا موندش پیشِ تو

خوب بود اما یک دفعه بَد شد

بد شد و بازی رو بلد شد

حالا خودت بگو کی بینمون سرد شد

تو میدونستی من بی تو تنهام

میدونستی تنهام

خندیدی و گفتی ، برو دست از سرم بردار

یعنی دلت با ما نی ، همش بودیم سر کار

یعنی دلت با ما نی ، مارو میخوای پَ چیکار

دلم با اینکه جا موندش پیشه تو تو تو

اما خیلی وقته مردی برام

نمیخوام برگردم به قبلنام

آخه خیلی وقته که مُردی برام

دلم با اینکه جا موندش پیشه تو

حیف دلم از تو روو دست خورد

دار و ندارمو باز هَوَس بُرد

هَوَس بُرد ، هَوَس بُــــــرد

تو میدونستی من بی تو تنهام

میدونستی تنهام

خندیدی و گفتی ، برو دست از سرم بردار

یعنی دلت با ما نی ، همش بودیم سرِ کار

یعنی دلت با ما نی ، ما رو میخوای پَ چیکار

اون دید دلم میخوادش اما اون نموند کنه با دلم ساده ساز ــِش

میدونست بِره دلم میشه پاره باز

نه اون دونست نه من قدر لحظه رو که میشه ساخت

چقدر اون ساده باخت ، این زندگی چاره داشت

کو ؟ زندگیمون کو؟

برگرد اما خوب بدون عاشقم با جنون

یا بمون قانع شم یا برو خواهشن

تو میدونستی من بی تو تنهام

میدونستی تنهام

خندیدی و گفتی ، برو دست از سرم بردار

یعنی دلت با ما نی ، همش بودیم سرِ کار

یعنی دلت با ما نی ، ما رو میخوای پَ چیکار
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim