حمید صفت
تک آهنگ » حمید صفت » آخر خط
۶ اردیبهشت ۹۶

دانلود آهنگ آخر خط از حمید صفت

حمید صفت - آخر خط

دانلود آهنگ آخر خط از حمید صفت
ای خدا یکم تو حرفام بنگر

حیرونم گم کردم دست پامو

ای خدا یکم تو دستام بنگر

خالیم ندارم ندارم من که از تو

چرا دنیام سرده سرده

من میخوام بیام به سمت تو

منو صبر لبریزم

که اونم ندیدی ندیدی مگه اشکامو

روزا واست دیگه سخته نه

مثل قمار و تاس و یه تخته نر

تو حرفات مثل یه من که رفت

هر روزت زندگیتم شخصی تر

چی شد

با خداتم شدی قهر دیگه

کجا رفت اون شیر زخم دیده

تو شهرت ترافیک قدم میزنی

مسمومی با جرات دست به قلم میزنی

میزنی

مشتاتو به دیوار

میزنی

ریه هاتو به سیگار

میخندی

تلخ تر از تلخی

واسه چای سبزت یه قند تلخی

وای

چقدر جوون میمیری

اه

تو نورم آسمونو کبود میبینی

میبینی رفیقاتم نیستن

الله وکیلی

دیگه بیخیال ای مرد

ای خدا یکم تو حرفام بنگر

حیرونم گم کردم دست پامو

ای خدا یکم تو دستام بنگر

خالیم ندارم ندارم من که از تو

چرا دنیام سرده سرده

من میخوام بیام به سمت تو

منو صبر لبریزم

که اونم ندیدی ندیدی مگه اشکامو

امشب خیلی داغونی از تو

چشمات عین بارونه کم سو

راه میری ولی داغون و مبهوت

داشته هاتو وا دادی ارزون

الان دیگه ته خطی

نخ رو لبته و کف ته خطی

ولو رو تخت و زومه کف سقفی

تب میکنی میشی خمه درده شخصی

پاشو

چرا دنیام سرده سرده

من میخوام بیام به سمت تو

سمت تو

دیگه نکن تردید

ای خدا یکم تو حرفام بنگر

حیرونم گم کردم دست پامو

ای خدا یکم تو دستام بنگر

خالیم ندارم ندارم من که از تو

چرا دنیام سرده سرده

من میخوام بیام به سمت تو

منو صبر لبریزم

که اونم ندیدی ندیدی مگه اشکامو
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim