دانلود آهنگ چ از حمید صفت

حمید صفت - چ

دانلود آهنگ چ از حمید صفت
این شهر کیست حاجت به چیست

باور که نیست یه عاشق به ایست

جواب منو بدید جهاد منو ببین

این بود هدف و راه

چمران همت چریکی ها

شماها چی میگی ها

حرف و دردم چی میگی ها

من میخواستم جوون منگ و بنگ و چت و..

بزن و هی بچاق

به همه مسئله هات

به همه هدف و رات

به همه غیرت و رات

اسمت خواهر مادر باور ناموس آخر بی ناموس

با هر توهمی به با

توهمه و همه به خواب رفتین

خون جوشان نی همگی … و لختین

ای وای مادرم طعنه های عالمم

سرما و درد های لحظه های آخرم

حرف های امروز ترکش های تو تنم

عالم آتش بود غم من هر بار

مرد و هوس زن شوهر دار

مولا

ببین من مریضم

منو صدام کن از ته قلبتم عزیزم

منو صدام کن من نریزم

من میپاچم من بریدم از اون تعطیلاشم

منو نگام کن از همیشم تنها ترم توی جادم تنها منم تویی باور من ندارم

تویی آخر من کجاشم

رفتم ته قلبم حرفم در رفت گفت مغزم درد گرفت و هی گفتم میام نرفتم

همه خوردن من نخوردم

همه بردن من نبردم

بازندم ولی بازم من

بازم من
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim