دانلود آهنگ قدم میزنم از عماد طالب زاده

عماد طالب زاده - قدم میزنم

دانلود آهنگ قدم میزنم از عماد طالب زاده
قدم میزنم وقتی حالم بده ، چه سخته بخندی با ناراحتی

یا مجبوری باشی تو این حال بد ، بخوابی با کابوسای لعنتی

یا مجبور باشی تو دلتنگیات با یه خاطره گرم صحبت بشی

بگی و بخندی خودت با خودت تظاهر کنی غرق آرامشی

دوباره تو این خونه تنها شدم ، دوباره تو نیستی نگاهم کنی

نمیتونم این سخته باور کنم ، تو نیستی یکم رو به راهم کنی

تو نیستی یکم رو به راهم کنی

دوباره تو این خونه تنها شدم ، دوباره تو نیستی نگاهم کنی

نمیتونم این سخته باور کنم ، تو نیستی یکم رو به راهم کنی

تو نیستی یکم رو به راهم کنی

تو نیستی ببینی چه سردرگمم ، چجوری شبامو رقم میزنم

ببینی همین حال داغونمو ، فقط راه میرم قدم میزنم

چه سخته که هر روز این حالته ، یا هر شب حواست به این گوشیه

همه مهربون میشن اما فقط ، میگن بهترین راه فراموشیه

دوباره تو این خونه تنها شدم ، دوباره تو نیستی نگاهم کنی

نمیتونم این سخته باور کنم ، تو نیستی یکم رو به راهم کنی

تو نیستی یکم رو به راهم کنی

دوباره تو این خونه تنها شدم ، دوباره تو نیستی نگاهم کنی

نمیتونم این سخته باور کنم ، تو نیستی یکم رو به راهم کنی

تو نیستی یکم رو به راهم کنی
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim