چارتار
تک آهنگ » چارتار » آینه ها
۳۱ فروردین ۹۶

دانلود آهنگ آینه ها از احسان حائری

احسان حائری - آینه ها

دانلود آهنگ آینه ها از احسان حائری
مبهوتِ حركت مي شوم

از ظهر و خورشيدي چنين

يك لقمه بركت مي شوم

در هر دهاني بر زمين

من آيه آيه صورتم

بر محمل آئينه ها

يك پاره آتش مي شوم

در جنگل انديشه ها

شعرم كه مي جوشاني ام

وقتي تبسم مي كني

من نورم و پيدايي ام

تا سايه را گم مي كني

باران تندي مي زني

بر گرگ و ميش شهر من

زيبا! بچين هم آشتي

هم رازقي از قهر من

پانصد قمر صد آسمان

از كهكشانت مي چكد

طفل حقيقت زنده است

تا سينه ات را مي مكد
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim