داریوش اقدامی
تک آهنگ » داریوش اقدامی » به دادم برس

دانلود آهنگ به دادم برس از داریوش اقدامی

داریوش اقدامی - به دادم برس

دانلود آهنگ به دادم برس از داریوش اقدامی
به دادم برس من دارم میرم از دست

هنوزم از عشق اگه تو دلت هست

به دادم برس من کسی رو ندارم

بجز شونه تو کجا سر بزارم؟

نگاه کن تو چشمام ببین چی کشیدم

تو نیستی و بی تو ته خط رسیدم

ببین من بریدم به دادم برس

ته خط رسیدم به دادم برس

نگاه کن تپ چشمام ببین چی کشیدم

تو نیستی و بی تو ته خط رسیدم

تو نیستی و دنیا یه زندون و بس

تو نیستی و جدا نمیگیره هیچکس

تو نیستی و یه دنیا بهونه س

تو نیستی و بی تو دارم میرم از دست

ببین من بریدم به دادم برس

ته خط رسیدم به دادم برس

نگاه کن تو چشمام ببین چی کشیدم

تو نیستی و بی تو ته خط رسیدم

به دادم برس من دارم میرم از دست

هنوزم از عشق اگه تو دلت هست

به دادم برس من کسی رو ندارم

بجز شونه تو کجا سر بزارم؟

نگاه کن تو چشمام ببین چی کشیدم

تو نیستی و بی تو ته خط رسیدم
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim