مسیح و آرش ای پی
تک آهنگ » مسیح و آرش ای پی » نه نمیخوای آدم شی

دانلود آهنگ نه نمیخوای آدم شی از آرش ای پی

آرش ای پی - نه نمیخوای آدم شی

دانلود آهنگ نه نمیخوای آدم شی از آرش ای پی
کافیه جنگ و دعوا

کافیه جا چنگ رو اعصاب

نمیخواد با سر بری تو دیوار

نمیخوام بشنوم صدای جیغات

میذارم میرمت نمیخوام دیگه ببینمت

میذارم میرمت نمیخوام دیگه ببینمت

میدونی کله شقمو تو با قلبمو

میکنم میندازم دور

تا راحت شی نمیخوای آدم شی

میذارم میرمت نمیخوام دیگه ببینمت

میذارم میرمت نمیخوام دیگه ببینمت

توئه مریضو چه به منه روانی

تو بغلت جایی برا هوا نیست

کاش از اول نمیدیدمت خستم ازت

حتی از عطر پیرهنت

میذارم میرمت نمیخوام دیگه ببینمت

میذارم میرمت نمیخوام دیگه ببینمت
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim